ติดต่อเรา

รายละเอียดติดต่อเรา

ติดต่อเรา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
ชั้น 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพ 10400
โทรศัพท์ 0-2298-0101 ต่อ 2842 หรือ 092-8232818
โทรสาร 0-2298-0101
Contact Center โทร.1739
International Calls +66(2) 298 0101 ext. 2842 , +66(0) 92 823 2818
Pruksa

© 2014 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved. | Privacy Policy | Terms of Use