รู้จักพฤกษา

Tomorrow. Reimagined.

อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึงบ้านจึงมีความหมายที่มากกว่า วันนี้ และพรุ่งนี้ พฤกษาคิดค้น นวัตกรรมการใช้ชีวิตตลอดเวลา เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ให้ที่นี่...คือที่ของคุณ

วิสัยทัศน์พฤกษา

พฤกษา ผู้นำในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Corporate Values

01
Customer Focus
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า
02
Collaboration
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
03
Creative Innovation
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
04
Discipline
มีวินัยปฏิบัติงาน
05
Ethics
ยึดมั่นจริยธรรม
Corporate Mission
มุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพมาตรฐานที่เกิดจากความใส่ใจในทุกขั้นตอน
ผู้นำในการคิดค้น และใช้เทคโนโลยีต่างๆ อย่างไม่หยุดยั้ง
เข้าใจในความแตกต่างที่หลากหลายของผู้บริโภค
ท้าทายกับคุณภาพที่มาพร้อมคุณค่า สมราคา
ส่งมอบที่อยู่อาศัยพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ดีที่สุด

Brand Value

ที่พฤกษา เราเชื่อว่าคุณภาพที่เกิดจากความใส่ใจในทุกรายละเอียด คือจุดเริ่มต้นที่จะสร้างความหมายที่ยิ่งใหญ่ให้กับการใช้ชีวิต ทั้งในวันนี้และวันข้างหน้า

Brand Discriminator

ใส่ใจในรายละเอียดอย่างสร้างสรรค์เพื่อประสบการณ์ชีวิตที่ดีที่สุด

Construction
Construction

ใส่ใจในเทคโนโลยี การก่อสร้างอย่างสร้างสรรค์

Innovation
Innovation

ใส่ใจในนวัตกรรม เพื่อการอยู่อาศัยอย่างสร้างสรรค์

Product
Product

ใส่ใจในการออกแบบอย่าง สร้างสรรค์

Service
Service

ใส่ใจในการบริการอย่าง สร้างสรรค์

Community
Community

ใส่ใจในสังคมและสิ่งแวดล้อม รอบข้างอย่างสร้างสรรค์

Pruksa Innovation

Pruksa Living Tech

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยที่ทำให้ชีวิตคนไทยดีขึ้น

Healthy Home
Healthy Home

เทคโนโลยีการอยู่อาศัยเพื่อสุขภาพ

Safety Home
Safety Home

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัย/อุ่นใจ

Green Home
Green Home

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Smart Home
Smart Home

เทคโนโลยีการอยู่อาศัย เพื่อความสะดวกสบายเชื่อม ต่อเทคโนโลยี

Pruksa Next

โครงการ Venture Building เพื่อพัฒนานวัตกรรมฟังก์ชัน และบริการ การอยู่อาศัย ที่ตอบโจทย์และยกระดับคุณค่าการใช้ชีวิตของคนไทยในอนาคต เพื่อเติมเต็มชีวิตการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น