สิทธิพิเศษสำหรับบริษัทที่เข้าร่วม
โครงการพันธมิตร

โครงการพันธมิตร เป็นโครงการที่ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท ร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กร และบริษัทต่างๆ ในการทำข้อตกลง เพื่อมอบสิทธิพิเศษแก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทพันธมิตร ที่เข้าร่วมโครงการให้ได้เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ และมีชีิวิตความเป็นอยู่ที่ดีในราคาพิเศษ
ตรวจสอบรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมโครงการพันธมิตร
โดยมีสิทธิพิเศษที่มอบให้ ดังนี้
  • ส่วนลดพิเศษ เพิ่มเติมจากส่วนลดและโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าทั่วไป ในการจองซื้อที่อยู่อาศัยของ บริษัท พฤกษาฯ และบริษัทในเครือ ยกเว้น โครงการ The Palm

* เงื่อนไขของส่วนลดและโปรโมชั่นเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.