ทำเลเป้าหมายที่พฤกษาสนใจซื้อ
ต้องการด่วนมาก
กรุงเทพ 1.5-5 ไร่
30 ไร่ขึ้นไป บ้านเดี่ยว
สำหรับทาวน์โฮม
ที่ดินปลูกต้นไม้
กรุงเทพ 10-20 ไร่
กรุงเทพ 10-20 ไร่ ผังสีเหลือง สีส้ม
💚พฤกษา รับซื้อที่ดินด่วน!! ซื้อเยอะ ซื้อจริง ทำเลดี ราคาได้ พร้อมจบทันที 💚กรุงเทพ 10 ไร่ขึ้นไป ที่ดินติดถนนหน้ากว้าง 6 เมตรขึ้นไป ผังเมืองสีเหลือง หรือ ส้ม 💚เจ้าของที่ดินหรือนายหน้า รับหมด ไม่หักค่านายหน้าถ้าเจ้าของเสนอตรง สำหรับนายหน้าเสนอได้รับตาม%ที่เจ้าของให้ ทางเราไม่หัก 💻ลงทะเบียนเสนอขายง่ายๆผ่านเว็บไซด์ https://www.pruksa.com/land/sellland รู้ผลพิจารณาผ่าน SMS ภายใน 14 วัน สำหรับนายหน้า เอกสารเสนอขายใช้แค่แผนที่ดาวเทียมตีกรอบที่ดินเท่านั้น!! สอบถามเพิ่มเติมโทร ฝ่ายลงทะเบียนที่ดิน 065-517-3195, 092-823-2818, 081-839-2132 Email:land@pruksa.com Line Official ID : pruksaland
1/1
ขั้นตอนการเสนอขาย
01 เสนอขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ
ท่านจะรับหลักฐานการเสนอขายเป็นข้อความ เข้ามือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้
02 แจ้งผลการคัดเลือก
บริษัทแจ้งผลการพิจารณาที่ดินทุกแปลง ผ่านทาง ข้อความมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะผ่าน หรือไม่ผ่านการพิจารณา โดยระบุเหตุผลให้ทราบ
03 เจรจา
เมื่อที่ดินผ่านการพิจารณา บริษัทจะเชิญท่านเข้าสู่การเจรจา เพื่อตกลงราคาและศึกษารายละเอียดข้อมูลที่ดิน
04 ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
กรณีตกลงราคาและเงื่อนไขต่างๆได้ กายภาพและ ข้อกฏหมายผ่าน บริษัทจัดทำสัญญาให้เป็นหลักฐาน และนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ถ้าที่ดินคุณไม่อยู่ในโซนเป้าหมายด้านบน สามารถเสนอขายได้
โดยเราจะเก็บไว้ในระบบ สำหรับพิจารณาในอนาคตเมื่อมีแผนพัฒนาในโซนของเท่าน
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.