พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา เรียลเอสเตท ต้อนรับนักศึกษาเยี่ยมโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ 

04 June 2018 2:34 PM

image:title

นายอมรพล ธูปะวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ โรงงานพรีคาสท์และสายงานก่อสร้างคอนโดมิเนียม บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) เปิดโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ต้อนรับนิสิต นักศึกษาเยี่ยมชมกระบวนการผลิตแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปในโรงงานพรีคาสท์ที่มีเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดและมีกำลังการผลิตสูงสุดแห่งหนึ่งของโลก ภายใต้โครงการ “Pruksa Precast Factory Learning Center” ซึ่ง พฤกษาใส่ใจ สนับสนุนกิจกรรมด้านวิชาการแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 11 โดยในครั้งนี้ได้ต้อนรับนักศึกษาจากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร  รวมจำนวน 18 คน โดยที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษามาเยี่ยมชมโรงงานกว่า 35 แห่ง รวมนิสิต/นักศึกษาจำนวนกว่า 8,500 คน

โครงการ “Pruksa Precast Factory Learning Center” เป็นการนำความเชี่ยวชาญของพฤกษาในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบพรีคาสท์ โดยเป็นผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่สร้างโรงงาน และนำเทคโนโลยีพรีคาสท์ (Precast) มาใช้อย่างจริงจังเป็นที่แรก ทำให้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า จึงนำองค์ความรู้มาถ่ายทอด ส่งเสริมการเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ตรงแก่เยาวชน  ตามนโยบายบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาและตอบแทนสังคม ภายใต้หลักจริยธรรมและการกับดูแลกิจการที่ดี

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use