พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

Press Release


พฤกษา จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ

29 August 2012 10:50 PM

ดูแกลเลอรี่

พฤกษา จับมือ การไฟฟ้านครหลวง ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษา
และพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ้าให้ลูกค้าได้รับบริการที่รวดเร็ว
 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) (ที่สองจากขวา) ลงนามในบันทึกความเข้าใจโครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการงานระบบไฟฟ้า กับ นายมานพ พิเศษวีรยศ ผู้ช่วยผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง (ที่สองจากซ้าย) เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการงานไฟฟ้าให้เป็นแบบบูรณาการ

 

นายทองมา เปิดเผยว่า “พฤกษามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว บริษัทฯ จึงได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ โครงการร่วมมือศึกษาและพัฒนาการให้บริการกับการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจประเภทสาธารณูปโภคที่มีหน้าที่จำหน่ายพลังงานไฟฟ้าที่มีคุณภาพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ”

 

            “โครงการร่วมมือระหว่างพฤกษากับการไฟฟ้านครหลวงในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาและพัฒนาการให้บริการของการไฟฟ้านครหลวงให้เป็นแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพสูงสุด และทันต่อความต้องการของลูกค้า อาทิ กระบวนการและลำดับขั้นตอนการขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าที่มีระยะเวลาสั้นลง การส่งทีมงานผู้รับเหมาของพฤกษาเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการรับรองจากการไฟฟ้านครหลวงเพื่อเข้าดำเนินการเป็นผู้บริหารงานปักเสา-พาดสายรวมถึงติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าได้เอง การร่วมมือพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความรวดเร็วและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวง เป็นต้น การลงนามในโครงการดังกล่าวนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการร่วมมือกันเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้า และหากโครงการนี้สำเร็จจะเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทุกราย” นายทองมา กล่าว

ขึ้นข้างบน

กลับไป

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use