พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

โรงงาน Precast

โรงงาน Pruksa Precast

ในปี 2547 บริษัทฯ ได้ก่อสร้าง “โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ (Pruksa Precast Concrete Factory)”  

ขึ้นที่อ. ลำลูกกา จ.ปทุมธานี บนเนื้อที่ 190 ไร่ เพื่อผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป (Pruksa Precast Concrete) สำหรับการก่อสร้างบ้านเดี่ยว
คอนโดมิเนียม และทาวน์เฮาส์บางประเภท โดยช่วงแรกมีกำลังการผลิต 240 หลังต่อเดือน และมีการขยายโรงงานเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันมีกำลังการผลิตได้ 640 หลังต่อเดือน
ถือว่าเป็นโรงงานที่มีกำลังการผลิตสูงที่สุด และใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมันนี

และในปี 2557 บริษัทฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงงานพฤกษา พรีคาสท์แห่งใหม่อีก 2 โรงงาน
คือ โรงงาน 6 และ โรงงาน 7 ตั้งอยู่ที่นวนคร อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัทฯและความต้องการที่อยู่อาศัยของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในแต่ละปี
ซึ่งโรงงานแห่งใหม่นี้นำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยที่สุดในโลกจากประเทศเยอรมนีมาใช้ในการผลิต เป็นระบบอัตโนมัติและควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต
อีกทั้งมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อลดการใช้แรงงาน ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงกว่ามาตรฐานทั่วไป นอกจากนี้ยังใช้ระบบ Concrete Recycling เพื่อนำน้ำทิ้งและเศษคอนกรีตจากการทำงาน
พร้อมแยกหินทรายกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ทำให้ไม่มีเศษวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้โรงผสมคอนกรีต (Batching Plant) ที่เป็นระบบปิด
จึงทำให้ไม่มีฝุ่นจากการผลิตคอนกรีต ถือเป็น Green Factory แห่งแรกของไทย ที่นำระบบนี้มาใช้ในอุตสาหกรรมผลิต Precast Concrete 
โดยโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนครนี้สามารถผลิตบ้านได้สูงสุดเดือนละ 480 หลังต่อเดือน

โรงงานพฤกษา พรีคาสท์ ลำลูกกา มีทั้งสิ้น 5 โรงงาน ประกอบด้วย

โรงงาน 1     ผลิตผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กำลังการผลิตผนัง 240 หลังต่อเดือน เริ่มผลิตปี  2547  
โรงงาน 2     ผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป เดิมผลิตรั้วบ้าน ซึ่งในปี  2557  ได้ปรับเปลี่ยนมาผลิตห้องน้ำสำเร็จรูป
                    กำลังการผลิต  340 Pods ต่อเดือน
โรงงาน 3     ผลิตพื้นและคานคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กำลังการผลิตพื้น  700 หลัง/เดือน เริ่มผลิตปี  2550
โรงงาน 4     ผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างพิเศษสำหรับบ้าน และรั้วหลังบ้านคอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับทาวน์เฮาส์
                    กำลังการผลิต 1,120 หลัง/เดือน เริ่มผลิตปี  2553
โรงงาน 5     ผลิตแผ่นผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป กำลังการผลิตผนัง 400 หลัง/เดือน เริ่มผลิตปี  2553

และโรงงานพฤกษา พรีคาสท์ นวนคร มีทั้งสิ้น 2 โรงงาน ประกอบด้วย

โรงงาน 6     ผลิตผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป  กำลังการผลิตผนัง 480 หลัง/เดือน เริ่มผลิตปี  2557
โรงงาน 7     เป็นโรงงานที่สำหรับผลิตพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป และคานคอนกรีตเสริมเหล็กอัดแรง
                    กำลังการผลิตพื้น 900 หลัง/เดือน     

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use