พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)ให้ผลตอบแทนกับพนักงานอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส

มีรูปแบบการบริหารจัดการค่าตอบแทนที่สามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน และสิทธิประโยชน์ที่คลอบคลุมสวัสดิการของพนักงานและครอบครัว

  • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
  • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี 8-18 วัน
  • กองทุนประกันสังคม
  • ค่าประจำโครงการ
  • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
  • ตรวจสุขภาพประจำปี
  • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
  • และสวัสดิการอื่นๆ

หมายเหตุ สวัสดิการขึ้นอยู่กับตำแหน่ง

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use