วัฒนธรรมพฤกษาเเละเส้นทางความก้าวหน้า

ค่านิยมพฤกษา
ใส่ใจ เข้าใจลูกค้า
เข้าใจลูกค้า รู้สึกถึงปัญหา พร้อมตอบสนองความต้องการอย่างเหนือความคาดหมาย, พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการเพื่อสร้างความสุขให้กับลูกค้า, ไม่รับ ไม่สร้าง ไม่ส่งสินค้าและบริการที่ไม่ได้คุณภาพ
ร่วมใจ ไปด้วยกัน
ร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว ด้วยเป้าหมายเดียวกัน, แบ่งปันเรื่องราวความคิด และประสบการณ์ดีดี เพื่อเติบโตไปด้วยกัน, หมั่นทบทวนว่าเราเราจะผนึกกำลังเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกว่าเดิมได้อย่างไร
ใช้ใจ ทำดี เพื่อผลลัพท์ที่ดี
เราจะทำในสิ่งที่เราพูด และรับผิดชอบในสิ่งที่เราทำ, ปลูกฝั่งปรัชญา ESG ในทุกๆขั้นตอนของการทำงานเพื่อความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อม, สร้างสรรค์สิ่งที่ดีในทุกๆวัน
เปิดใจ กล้าทำ สร้างสรรค์ความก้าวหน้า
กล้าที่จะริเริ่มทดลองสิ่งใหม่ๆ เรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์, ใช้เทคโนโลยีช่วยให้การทำงานสะดวกและง่ายขึ้น, ท้าทายตัวเองเพื่อริเริ่มสิ่งใหม่ๆเพื่อวันนี้และวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า
ให้ใจ พนักงาน ไว้ใจ ให้เกียรติและสนุกกับงาน
เข้าใจ รับฟังด้วยใจ ส่งเสริม และเห็นคุณค่าซึ่งกันและกัน, เชื่อใจ เชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานและมีความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ, รักในสิ่งที่ทำ สนุกกับงาน
เส้นทางความก้าวหน้า
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.