วัฒนธรรมพฤกษาเเละเส้นทางความก้าวหน้า

วัฒนธรรมพฤกษา
“ฉันมีใจรักเมตตา เต็มใจช่วยเหลือลูกค้าให้ได้รับในสิ่งที่ปรารถนาฉันมีสมาธิ ฉันมีสติระลึกถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการฉันเพียรคิดพิจารณา มีสติ คิดไตร่ตรอง รู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงานฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนาลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
ค่านิยมพฤกษา
มุ่งมั่นเพื่อลูกค้า
เรามุ่งมั่น ค้นหา และเข้าใจเพื่อตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มลูกค้าด้วยบ้านที่มีคุณค่า และบริการที่ประทับใจรู้แจ้งเห็นชัดวิธีปฏิบัติงานฉันเร่งลงมือปฏิบัติงาน ให้ลูกค้าได้รับในสิ่งที่ปรารถนาลูกค้ามีความสุข ฉันมีความสุข ฉันภูมิใจในผลงานของฉัน”
สร้างนวัตกรรมที่สร้างสรรค์
เราคิดสรรค์สร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการชั้นยอดที่เหนือความคาดหมายและประทับใจลูกค้า
ร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีม
เราร่วมมือร่วมใจทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อให้เกิดผลงานประทับใจลูกค้า
ยึดมั่นจริยธรรม
ใจเราคิด เราพูด เรากระทำ เพื่อประโยชน์ลูกค้า เป็นธรรมและเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
มีวินัยปฏิบัติงาน
เรามีวินัยในการปฏิบัติงาน ให้แล้วเสร็จทันเวลาตรงตามแผนงาน ด้วยผลงานที่มีคุณภาพ
เส้นทางความก้าวหน้า
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.