หน้าที่รับผิดชอบ
คุณสมบัติ
สิทธิประโยชน์
สมัครเลย

ข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ-นามสกุล*
อีเมล*
เบอร์มือถือ*
วันเดือนปีเกิด*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*

การศึกษาและประสบการณ์
เลือกการศึกษาสูงสุด*
สถาบัน มหาวิทยาลัย*
คณะ สาขา*

ใบประกอบวิชาชีพ
ใบประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)
ระบุวันหมดอายุใบประกอบ

มีประสบการณ์การทำงานหรือไม่
Resume (CV)
(รองรับไฟล์ประเภท jpg, doc, xls, pdf ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB)

  1. ฝ่ายสรรหาบุคลากร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้พิจารณาข้อมูลการสมัครงานของท่าน
  2. ข้อมูลการสมัครงานของท่านจะจัดเก็บไว้ในระบบเป็นเวลา 3 ปี และจะดำเนินการลบข้อมูลการสมัครงานของท่านออกจาก ระบบหลังจากนั้น
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำไปใช้เพื่อพิจารณาการสมัครงานของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ เท่านั้น โดยจะไม่นำไป เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
  4. หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลรายละเอียดต่างๆไม่ครบถ้วน และ/หรือ ไม่ถูกต้องตรงกับความจริงบริษัทฯ ขอสงวน สิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาการสมัครงาน ของท่าน
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.