9 ก.พ. 2022

4 Tips ยื่นกู้อย่างไรก็ผ่านฉลุย


1. ความพร้อมการเตรียมเอกสารการกู้เงิน
2. หาข้อมูลเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแต่ละธนาคาร
3. ยื่นเอกสาร รอฟังผลกับทางธนาคาร แล้วเลือกธนาคารที่ตรงกับเรามากที่สุด
4. ตรวจรับบ้าน และไปที่ดินเพื่อโอนบ้านและจดจำนอง
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.