9 พ.ค. 2022

โสดแล้วไง เปลี่ยนหลอดไฟเองก็ได้


1. การเปลี่ยนหลอดไฟแบบขาสปริง

Pruksa

2. การเปลี่ยนหลอดแบบขาทั่วไป

Pruksa

© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.