ภาษีที่ดินฯ เริ่มใช้ในเดือนสิงหาคม 2563

Pruksa

วิธีการคำนวนอัตราภาษี ตามตารางด้านล่างนี้โดยใช้ ราคาประเมินทุนทรัพย์ x อัตราภาษี

Pruksa

© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.