หลายท่านที่ไม่ได้เป็นผู้คร่ำหวอดอยู่ในวงการที่ดิน คงเคยได้ยินการพูดถึงผังสีที่ดิน และอาจมีคำถามว่าผังสีคืออะไร? ผังสีไหนที่สามารถพัฒนาโครงการได้บ้าง?
ตามผังเมืองรวมกรุงเทพฯ พ.ศ.2556 ผังสีที่ใช้ มีดังนี้
ตัวเลขที่อยู่หลังข้อกำหนด จะแสดงถึงตำแหน่งที่ตั้งที่ดิน (บางครั้งจะใช้คำว่า Block)
ในบทความนี้ ได้ยกตัวอย่างการพิจารณาผังสีประเภทที่อยู่อาศัย ดังนี้

Pruksa

Pruksa

ข้อสังเกต
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.