คำถามที่พบบ่อย
ทำแผนที่ Google Map หรือ ตีกรอบที่ดิน ยังไง
ทำไมไม่ไปที่อื่นๆบ้าง จังหวัดอื่นๆก็เจริญแล้ว
ต้องการเนื้อที่มากเท่าไหร่
แปลงซ้ำคืออะไร
หลังจากลงทะเบียนแล้วนานมั้ยถึงจะรู้ผล
AG คืออะไร
รหัสหมุดคืออะไร
ราคาที่ดินที่พฤกษาต้องการ ไร่ละเท่าไหร่
รับนายหน้ารึเปล่า
ค่านายหน้าใครเป็นคนจ่าย
หักค่านายหน้ารึเปล่า
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.