แบบฟอร์มลงทะเบียน

สำหรับนายหน้าขายลูกค้าคนไทย

(จดทะเบียนในนามบริษัท)
1
ข้อมูลทั่วไป
2
ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ
3
ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
ชื่อผู้จดทะเบียนร่วม
ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางส่งข้อมูล
ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ

ประเภทธุรกิจ

ประเภทที่อยู่อาศัยและโครงการที่สนใจ
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท / โครงการ

โซนที่สนใจ
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โซน

ช่วงราคาที่สนใจ
เริ่มต้น 1 ล้านบาท - 30 ล้านบาท
undefined - undefined
2,000,000
ราคาต่ำสุด
15,000,000
ราคาสูงสุด

ค่าคอมมิชชั่น
%

ข้อมูลบริษัท*
ประเภทการบริการของบริษัท

ฐานลูกค้าบริษัท
%
%

บริษัทสนใจหรือถนัดขายสถานะโครงการแบบใด

สามารถขายร่วม (Co-Broker) กับ Broker รายอื่นได้หรือไม่

ทำการตลาดส่วนใหญ่บริเวณไหน (ระบุ %)

สื่อโฆษณาและการตลาดของบริษัทเป็นรูปแบบใด
Online
Offline

มี Sub-Agent หรือไม่
ท่าน

จำนวนพนักงานในบริษัท
ท่าน
ท่าน

ประสบการณ์ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อื่น

โครงการที่เคยขาย (ระบุรายโครงการ)
เช่นโครงการ A ยอดขาย 12 ล้านบาท จำนวน 4 ยูนิต
เอกสารแนบ
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท (ทุกเอกสารจะต้องมีตราประทับบริษัท)
jpeg, png, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 8 MB
1.
สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท / หจก.*
กรุณาอัปโหลดเอกสาร
2.
สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ภ.พ. 20 (กรณีจด VAT)
3.
สำเนาบัตรประชาชนกรรมการบริษัท*
กรุณาอัปโหลดเอกสาร
4.
Company profile

เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร
jpeg, png, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 8 MB
1.
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร*
กรุณาอัปโหลดเอกสาร

ส่วนที่ 1 
: ข้อมูลทั่วไป
 

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อบริษัทจดทะเบียน : -
ชื่อกรรมการผู้มีอำนาจ : -
ชื่อผู้จดทะเบียนร่วม : -
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ : -
รหัสไปรษณีย์ : -
จังหวัด : -
ประเทศ :
ส่วนที่ 2 
: ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ
 

ประเภทธุรกิจ
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคล : -
เลขทะเบียนนิติบุคคล : -
เลขหนังสือรับรอง : -
ประเภทที่อยู่อาศัย และโครงการที่สนใจ
เอกสารเกี่ยวกับบริษัท (ทุกเอกสารจะต้องมีตราประทับบริษัท)


เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร


 
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.