ทาวน์โฮม ฟังก์ชั่นบ้านเดี่ยว

ใส่ใจในคุณค่าแห่งการเติบโต

ขนาดของความฝัน ของคุณ.. ใหญ่แค่ไหน?

01/01

พอถึงวัยมีครอบครัว..ความคิด และความฝันก็ขยายขอบเขต จนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  เพราะเรารู้ว่า เมื่อชีวิตไม่เคยหยุดเติบใหญ่.. ความฝันย่อมไม่หยุดเติบโต..PRUKSA VILLE จึงไม่เคยหยุด ที่จะคิดให้ใหญ่ เพื่อให้คุณได้มีพื้นที่ที่มากพอ ดีพอ ใหญ่พอรองรับ การเติบโตของทุกความคิด ทุกความฝัน ของทุกสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยอิสระของลูกน้อย ความคิดมีสไตล์ แบบฉบับของแม่บ้านรุ่นใหม่หรือความคิดใหญ่ๆ ของคุณพ่อ ผู้นำครอบครัว   PRUKSA VILLE  คิดใหญ่...เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

ทําเลท่ีตั้ง

โครงการใหม่รองรับเชื่อมต่อการคมนาคมสู่ใจกลางเมือง

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

มี FUNCTION ใช้งานตอบโจทย์คนที่ต้องการพื้นที่\nFUNCTION การอยู่อาศัย ตลอดจน FACILITIES ส่วนกลางที่ครบครัน (คล้ายบ้านเดี่ยว) เพื่อการใช้ชีวิตขยายของครอบครัวยุคใหม่

Think BIG คิดใหญ่..เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

คิดใหญ่…เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

สังคมที่เพียบพร้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

สังคมที่เพียบพร้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

โครงการแนะนำ