ทาวน์โฮม ฟังก์ชั่นบ้านเดี่ยว

ทาวน์โฮม ฟังก์ชั่นบ้านเดี่ยว

ใส่ใจในคุณค่าแห่งการเติบโต

ขนาดของความฝัน ของคุณ.. ใหญ่แค่ไหน?

01/01

พอถึงวัยมีครอบครัว..ความคิด และความฝันก็ขยายขอบเขต จนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ  เพราะเรารู้ว่า เมื่อชีวิตไม่เคยหยุดเติบใหญ่.. ความฝันย่อมไม่หยุดเติบโต..PRUKSA VILLE จึงไม่เคยหยุด ที่จะคิดให้ใหญ่ เพื่อให้คุณได้มีพื้นที่ที่มากพอ ดีพอ ใหญ่พอรองรับ การเติบโตของทุกความคิด ทุกความฝัน ของทุกสมาชิกในบ้านไม่ว่าจะเป็นความคิดเล็กๆ แต่เต็มไปด้วยอิสระของลูกน้อย ความคิดมีสไตล์ แบบฉบับของแม่บ้านรุ่นใหม่หรือความคิดใหญ่ๆ ของคุณพ่อ ผู้นำครอบครัว   PRUKSA VILLE  คิดใหญ่...เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

ทําเลท่ีตั้ง

โครงการใหม่รองรับเชื่อมต่อการคมนาคมสู่ใจกลางเมือง

https://static.pruksa.com/1a078970-ebc7-4e38-8f3f-be6bccaa1634.svg Icon
https://static.pruksa.com/6b7293e2-8a20-4a25-9843-697d8c410cab.svg Icon
https://static.pruksa.com/f983ced3-013d-46c6-b7f5-31c55c74ab9e.svg Icon
https://static.pruksa.com/173b0384-9d84-47c4-9377-1711cc0222bf.svg Icon

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

มี FUNCTION ใช้งานตอบโจทย์คนที่ต้องการพื้นที่\nFUNCTION การอยู่อาศัย ตลอดจน FACILITIES ส่วนกลางที่ครบครัน (คล้ายบ้านเดี่ยว) เพื่อการใช้ชีวิตขยายของครอบครัวยุคใหม่

https://static.pruksa.com/08d2e378-089a-4c86-95c7-b995647c02b8.svg Icon
https://static.pruksa.com/0d160681-e85f-4592-8adb-cfa3575ac932.svg Icon
https://static.pruksa.com/d3142c00-f637-4f7f-a431-53a5dd9884c6.svg Icon
https://static.pruksa.com/7cb8bde6-8083-4884-acc2-c56cd3a39f26.svg Icon
https://static.pruksa.com/6b65b6bb-d7df-49ed-985f-cb6f4a1c8655.svg Icon
https://static.pruksa.com/93400489-a800-45f4-8ee2-7b3955ad5973.svg Icon

Think BIG คิดใหญ่..เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

คิดใหญ่…เพื่อสไตล์ชีวิตที่มากกว่า

สังคมที่เพียบพร้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

สังคมที่เพียบพร้อม คือสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด

โครงการแนะนำ
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.