ปลูกธรรมชาติบริบทใหม่ให้ชีวิตคนเมือง

ปลูกธรรมชาติบริบทใหม่ให้ชีวิตคนเมือง

คอนโดที่เป็นมากกว่าที่อยู่อาศัย ด้วย Living Solution ให้คุณได้ก้าวข้ามทุกข้อจำกัดของการใช้ชีวิต

Life Beyond Ordinary นวัตกรรมผสานธรรมชาติ…เพื่อขั้นกว่าของการใช้ชีวิต

01/01

ตลอดเวลา มนุษย์สร้างสรรค์นวัตกรรมดีๆใหม่ๆ ขึ้นมาอย่างมากมาย เพื่อเป็นพลังทำให้ทุกข้อจำกัดของชีวิต สะดวกและง่ายดายขึ้น แต่หลายๆคน อาจมองข้ามหนึ่งพลังที่ยิ่งใหญ่ พลังที่อยู่ใกล้ๆตัวเรา นั่นคือ "พลังจากธรรมชาติ" พลังที่หากรวมเข้ากับพลังความคิดของมนุษย์ จะสร้างให้เกิดความเป็นไปได้ยิ่งใหญ่ที่ไม่สิ้นสุด   ที่ The Tree เราได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ มาผสานกับนวัตกรรม และแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้าง Living Solution ที่สมบูรณ์

ทําเลท่ีตั้ง

คอนโดในทำเลศักยภาพใจกลางเมือง เดินทางสะดวก ใกล้รถไฟฟ้า จุดขึ้น-ลงทางด่วน และศูนย์การค้าชั้นนำ

https://static.pruksa.com/1a078970-ebc7-4e38-8f3f-be6bccaa1634.svg Icon
https://static.pruksa.com/6b7293e2-8a20-4a25-9843-697d8c410cab.svg Icon
https://static.pruksa.com/f983ced3-013d-46c6-b7f5-31c55c74ab9e.svg Icon
https://static.pruksa.com/173b0384-9d84-47c4-9377-1711cc0222bf.svg Icon

ฟังก์ชั่นการใช้งาน

ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์คนเมือง

https://static.pruksa.com/c519bd03-847b-44e5-9f10-ac85a9050352.svg Icon
https://static.pruksa.com/0d160681-e85f-4592-8adb-cfa3575ac932.svg Icon
https://static.pruksa.com/d3142c00-f637-4f7f-a431-53a5dd9884c6.svg Icon
https://static.pruksa.com/57d807f1-4c9a-4120-b0fa-0bed6927af1d.svg Icon
https://static.pruksa.com/6b65b6bb-d7df-49ed-985f-cb6f4a1c8655.svg Icon
https://static.pruksa.com/93400489-a800-45f4-8ee2-7b3955ad5973.svg Icon

The New High of Innovation Living

The New High of Innovation Living

อีกระดับของนวัตกรรมผสานธรรมชาติ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ

ทุกโครงการ เปรียบเสมือนการ Collaboration ของสองพลังยิ่งใหญ่ ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมธรรมชาติให้เหมาะสมกับบริบทการใช้ชีวิตในแต่ละ Location ให้ทุกชีวิตก้าวข้ามทุกข้อจำกัด และอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน

โครงการแนะนำ
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.