Pruksa Recommended

ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข”

"แค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึง บ้านจึงมีความหมายที่มากกว่าวันนี้ ที่ต้องตอบรับกับความต้องการของคุณที่ไม่เหมือนเดิม พฤกษา คิดค้น นวัตกรรมการใช้ชีวิตหลากหล...

เพราะหนึ่งในจุดมุ่งหมายของพฤกษา ไม่ใช่แค่เพียงการสร้างบ้าน แต่คือการ เสริมสร้างชีวิตผู้คนให้ "อยู่ดี มีสุข" พฤกษาจึงร่วมสนับสนุนให้ธุรกิจเพื่อสังคมเติบโตได้ด้วยตัวเอง และสร้างผลกระทบเซิงบวกในการพัฒนาสังคมไทยและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

Your Pruksa Life Feature

อยากรู้ไหม ว่าตัวคุณ เหมาะกับบ้านสไตล์ไหน ให้เราเลือกให้

ค้นหาบ้านที่เหมาะกับคุณ

Pruksa Inspiring Stories