Find your home

Pruksa Recommended

"แค่ไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่คุณคาดไม่ถึง บ้านจึงมีความหมายที่มากกว่าวันนี้ ที่ต้องตอบรับกับความต้องการของคุณที่ไม่เหมือนเดิม พฤกษา คิดค้น นวัตกรรมการใช้ชีวิตหลากหล...

“พฤกษา ใส่ใจ เพื่อทั้งชีวิต” เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่เกิดจากความใส่ใจรายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความหมายของการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิต

Your Pruksa Life Feature

อยากรู้ไหม ว่าตัวคุณ เหมาะกับบ้านสไตล์ไหน ให้เราเลือกให้

ค้นหาบ้านที่เหมาะกับคุณ

Pruksa Inspiring Stories