ขั้นตอนการเสนอขาย

01 เสนอขายที่ดินผ่านช่องทางต่างๆ
ท่านจะรับหลักฐานการเสนอขายเป็นข้อความ เข้ามือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้
02 แจ้งผลการคัดเลือก
บริษัทแจ้งผลการพิจารณาที่ดินทุกแปลง ผ่านทาง ข้อความมือถือที่ท่านลงทะเบียนไว้ ไม่ว่าจะผ่าน หรือไม่ผ่านการพิจารณา โดยระบุเหตุผลให้ทราบ
03 เจรจา
เมื่อที่ดินผ่านการพิจารณา บริษัทจะเชิญท่านเข้าสู่การเจรจา เพื่อตกลงราคาและศึกษารายละเอียดข้อมูลที่ดิน
04 ทำสัญญาจะซื้อจะขาย
กรณีตกลงราคาและเงื่อนไขต่างๆได้ กายภาพและ ข้อกฏหมายผ่าน บริษัทจัดทำสัญญาให้เป็นหลักฐาน และนัดโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ช่องทางการเสนอขาย
เว็บไซต์บริษัท
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทันที่ผ่านเว็บไซด์นี้ สะดวก รวดเร็ว ลงได้ 24 ชั่วโมง ที่ดินเข้าระบบบริษัททันที่
LINE
ท่านสามารถลงทะเบียนได้ทันที่ กดผ่านลิงค์นี้เพื่อเพิ่มเพื่อนในไลน์
เสนอขายโดยตรงที่บริษัท หรือส่งไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ด้านล่าง
ฝ่ายลงทะเบียนที่ดิน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด(มหาชน) 1177  อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้น 12  ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม.10400
รับชมวิธีเสนอขายที่ดินบนเว็บไซต์
รับชมวิธีเสนอขายที่ดินบน LINE
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.