แบบฟอร์มลงทะเบียน

สำหรับนายหน้าบุคคล

1
ข้อมูลทั่วไป
2
ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ
3
ตรวจสอบข้อมูล
ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป
หากมีเอกสารจดทะเบียนบริษัท กรุณา
เปลี่ยนประเภทการลงทะเบียน*
ข้อมูลที่อยู่
ข้อมูลการติดต่อ
ช่องทางส่งข้อมูล
ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ

ประเภทที่อยู่อาศัยและโครงการที่สนใจ
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 ประเภท / โครงการ

โซนที่สนใจ
สามารถเลือกได้มากกว่า 1 โซน

ช่วงราคาที่สนใจ
เริ่มต้น 1 ล้านบาท - 30 ล้านบาท
undefined - undefined
2,000,000
ราคาต่ำสุด
15,000,000
ราคาสูงสุด

ประสบการณ์ขายโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่อื่น

โครงการที่เคยขาย (ระบุรายโครงการ)
เช่นโครงการ A ยอดขาย 12 ล้านบาท จำนวน 4 ยูนิต
เอกสารแนบ
jpeg, png, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 8 MB
1.
สำเนาบัตรประชาชน*
2.
สำเนาทะเบียนบ้าน*
3.
สำเนาบัตรตัวแทนนายหน้าจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย หรือ คุณวุฒิวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์
กรุณาอัปโหลดเอกสาร

เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร
jpeg, png, jpg, pdf ขนาดไม่เกิน 8 MB
1.
สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร*
กรุณาอัปโหลดเอกสาร

ส่วนที่ 1 
ข้อมูลทั่วไป
 

ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-นามสกุล : -
ใบอนุญาตขายตัวแทนเลขที่ : -
ข้อมูลที่อยู่
ที่อยู่ : -
รหัสไปรษณีย์ : -
จังหวัด : -
ประเทศ : -
ส่วนที่ 2 
ประเภทธุรกิจและเอกสารแนบ
 

ประเภทที่อยู่อาศัย และโครงการที่สนใจ
-
เอกสารแนบ


เอกสารเกี่ยวกับธนาคาร


 
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.