ลงทะเบียน Online Broker

1

เลือกประเภทการลงทะเบียน

จำเป็นต้องอ่านเอกสารสำคัญที่ต้องใช้

เพื่อเลือกประเภทการลงทะเบียนให้ถูกต้อง

2

ลงทะเบียน

กรอกข้อมูลทั่วไป อัปโหลดเอกสาร

ตามประเภทการลงทะเบียน

3

ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน

หลังจากตรวจสอบข้อมูล และกดยืนยัน

เราจะแจ้งสถานะการลงทะเบียนให้ทางอีเมล

© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.