พฤกษาร่ายสุขเข้าบ้าน ดีลวิเศษอยู่แล้วสุข
2990000 MB
15 พ.ค. 2566
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ
ของเเถม
ของเเถม
ฟรีค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าใช้จ่าย
ส่วนลดพิเศษ
ส่วนลดพิเศษ
เงื่อนไขโปรโมชั่น ร่ายสุขเข้าบ้าน ดีลวิเศษ อยู่แล้วสุข เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ นายปิยะ ประยงค์ และนายธีระ ทองวิไล ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์ 1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 กรกฏาคม 2566 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* 2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 3. รายละเอียดโปรโมชั่น ดังนี้ 3.1 ส่วนลดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วม มีมูลค่าสูงสุด 2 ล้านบาท* ส่วนลดที่ได้รับ มูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 2,000,000 บาท* (ส่วนลดสูงสุดสำหรับแปลง เลขที่ 47 โครงการ เดอะปาล์ม กรุงเทพกรีฑา วงแหวน) ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ 3.2 ดีลพิเศษ 16 รายการ* สิทธิหรือจำนวนแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับการตกลงเป็นการเฉพาะราย* ได้แก่ 3.2.1. สิทธิส่วนกลางฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี)* ฟรีส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน โดยหลักเกณฑ์การให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับเงินเป็นส่วนลดเงินสด ตามอัตราราคาค่าส่วนกลาง ของโครงการที่เข้าร่วม ซึ่งมูลค่าลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลง และจะได้รับภายใน 90 วัน หลังจากที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และลูกค้าต้องนำเงินที่ได้รับไปชำระค่าส่วนกลางด้วยตนเอง 3.2.2. ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และค่าจดจำนอง* ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนและค่าธรรมเนียมจำนอง(ถ้ามี) ออกให้ตามอัตราที่ประกาศกรมที่ดินกำหนด ณ ขณะนั้น 3.2.3. ฟรีเงินทำสัญญา* สิทธิ์แตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.4. ค่าจอง 5,000 บาท* ส่วนลดค่าจองเพียง 5,000 บาท ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการ 3.2.5. รับส่วนลด on top มูลค่าสูงสุด 50,000 บาท* ส่วนลดที่ได้รับเพิ่มจากส่วนลดปกติ เมื่อลูกค้าจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ถึง 30 มิถุนายน 2566 ที่โครงการที่เข้าร่วม มูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 20,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 50,000 บาท* ซึ่งมูลค่าที่ลูกค้าได้รับจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลงที่เข้าร่วมรายการโครงการที่ร่วมรายการ 1 ภัสสร ปิ่นเกล้า-วงแหวน ส่วนลด 20,000 (ทุกแปลง) 2 เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ 90 ส่วนลด 20,000 (ทุกแปลง) 3 The Plant ปิ่นเกล้า-สาย 5 ส่วนลด 20,000 (ทุกแปลง) 4 The Plant ปิ่นเกล้า-กาญจนาภิเษก ส่วนลด 30,000 (ทุกแปลง) 5 ภัสสร ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 6 ภัสสร เทพารักษ์-บางนา ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 7 ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 8 The Plant กาญจนาภิเษก-บางใหญ่ ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 9 THE PLANT ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 10 ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 11 The Plant Citi วงแหวน-ลำลูกกา คลอง 5 ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 12 The plant เทพกระษัตรี-ถลาง ส่วนลด 50,000 (ทุกแปลง) 3.2.6. ฟรีทอง ฟรีทองมูลค่าสูงสุด 170,000 บาท* เป็น gift voucher สำหรับแลกซื้อทองคำ โดยรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.7. สิทธิดอกเบี้ย 0.99% สูงสุดนาน 24 เดือน (2ปี) ลูกค้าจะได้รับสิทธิดอกเบี้ย 0.99% คงที่นานสูงสุด 24 เดือน ตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากการขอสินเชื่อและการเลือกใช้ดอกเบี้ยแบบคงที่ 2 ปี เฉลี่ย 0.99 % ของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 1-2 ปีแรก คงที่ 0.99 % ต่อปี ปีที่ 3 และ ปีถัดไป ดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับที่ทางธนาคารกรุงเทพกำหนด จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกู้ โดยค่าดอกเบี้ย0.99 % คิดจากวงเงินกู้ตามสัญญาซื้อหลักประกันเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA) และพฤกษาจะสนับสนุนดอกเบี้ย 0.99% ตามแปลงที่ระบุเท่านั้น ลูกค้าต้องรับผิดชอบในการผ่อนชำระเงินต้นเอง รายละเอียดเพิ่มเติม กู้ไม่น้อยกว่า 40 ปี กรณีที่ระยะเวลาน้อยกว่า 40 ปี ให้ใช้ 40 ปีในการคำนวณ การ พิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น และโปรโมชั่นดอกเบี้ย0.99% สำหรับแปลงที่โอนกรรมสิทธิ์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับสิทธิ์ดอกเบี้ยเริ่มต้นที่ 0.99% และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 3.2.8. ฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า รับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าประกอบด้วย ทีวี, ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, เครื่องทำน้ำอุ่น, ไมโครเวฟ มูลค่ารวมสูงสุด 50,000บาท และจะได้รับแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วม(เครื่องใช้ไฟฟ้าตามรูปแบบสเปคมาตรฐานที่โครงการกำหนดหรือเทียบเท่า) รับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้า โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.9. ฟรีแอร์ รับฟรีแอร์ Diakin 9,000/12,000/18,000 BTU จำนวนเครื่องสูงสุด 2 เครื่อง โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.10. ฟรีปั๊ม รับฟรีปั๊ม ขนาด 200 – 300 วัตต์ ติดตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.11. ฟรีแท๊งค์ รับฟรีแท๊งค์ ขนาดสูงสุด 1,000 ลิตร ติดตั้งภายใน 30 วันนับแต่วันโอนกรรมสิทธิ์ โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.12. ฟรีเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน รับฟรีเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ตกแต่งบ้าน ประกอบด้วย โซฟา, โต๊ะหน้าโซฟา, ตู้ทีวี, ตู้รองเท้า, ตู้เสื้อผ้า, ชุดครัว, โต๊ะกินข้าว, เก้าอี้กินข้าว, ฐานเตียง, โต๊ะเครื่งแป้ง, เก้าอี้โต๊ะเครื่องแป้ง รวมมูลค่าสูงสุด 50,000 บาท และรวมมูลค่าต่ำสุด 20,000 บาท โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.13. ฟรีวอลเปเปอร์ทั้งหลัง รับฟรีวอลเปเปอร์ทั้งหลัง ลายและรูปแบบตามมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยจะติดตั้งและลูกค้าต้องแจ้งใช้สิทธิภายใน 60 วันนับแต่โอนกรรมสิทธิ์ โดยสามารถเปลี่ยนแปลงวันรับโปรโมชั่นได้ ขึ้นอยู่กับที่ทางโครงการและลูกค้ากำหนด รายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.14. ฟรีผ้าม่านทั้งหลัง รับผ้าม่านทั้งหลัง มูลค่าสูงสุด 25,000 บาท รูปแบบตามมาตรฐานตามที่บริษัทกำหนด โดยจะติดตั้งและลูกค้าต้องแจ้งใช้สิทธิภายใน 60วันนับแต่โอนกรรมสิทธิ์ หากล่วงเลยเวลาถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ไม่รับ โดยรายละเอียดสินค้าแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.15. ฟรีมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้า รับฟรีมิเตอร์น้ำ และมิเตอร์ไฟฟ้า สำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.2.16. รับ พรีเมี่ยมจาก ดิสนีย์ มิคกี้ เมาส์ คอลเลคชั่น - กระเป๋าผ้า Mickey & Friends (Exclusive for Pruksa) มูลค่า 550 บาท - Powerbank : พาวเวอร์แบงค์ Mickey & Friends (Exclusive for Pruksa) มูลค่า 890 บาท เงื่อนไขการรับสิทธิ์ และโครงการที่เข้าร่วมเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด 4. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องได้รับอนุมัติและทําสัญญากู้กับ ธนาคารที่แต่ละโครงการกําหนดเท่านั้น และในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่สํานักงานขายรายโครงการที่ท่านสนใจ 5. โปรโมชั่นนี้ เข้าร่วมเฉพาะบางโครงการ/แปลง/ยูนิตที่เข้าร่วมรายการ จํานวนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 6. ส่วนลดและโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด และแตกต่างกันในแต่ละโครงการ สอบถามรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมได้ที่ 1739หรือสำนักงานขายของโครงการที่ท่านสนใจ 7.ในกรณีสื่อโฆษณาขัดหรือแย้งกับสัญญาจะซื้อจะขาย ให้ถือเอาข้อความที่ได้ตกลงกันในสัญญาฯบังคับใช้เป็นสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้ เฉพาะแปลง/ยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ สามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการที่ลูกค้าเลือกทำสัญญา และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับเโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมรชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯที่เข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739 โครงการที่เข้าร่วม(ยูนิต/แปลงที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการ) 1 บ้านพฤกษา พระราม2 เอกชัย 2 บ้านพฤกษา พระราม2 (2) 3 บ้านพฤกษา พระราม2 (3) 4 บ้านพฤกษา ราชพฤกษ์ 345 5 บ้านพฤกษา ประชาอุทิศ2 6 บ้านพฤกษา สุขสวัสดิ์ ประชาอุทิศ2 7 เดอะคอนเนค เพชรเกษม 69 8 บ้านพฤกษา แอร์พอร์ต มะลิวัลย์ 9 บ้านพฤกษา หนองมน-ชลบุรี 3 10 เดอะแพลนท์ หนองมน-ชลบุรี 11 พฤกษา อเวนิวหนองมน ชลบุรี2 12 พฤกษาวิลล์ สุขุมวิทเทศบาล7 บางพระ 13 บ้านพฤกษา อมตะ บายพาส 14 พฤกษาวิลล์ ศรีราชา บ่อวิน 15 พฤกษาวิลล์ แหลมฉบัง บางละมุง 16 บ้านพฤกษา อิสเทิร์นปลวกแดง 17 พฤกษาวิลล์ ติวานนท์ – รังสิต 18 บ้านพฤกษา บางนา - ศรีนครินทร์ (บ้านแฝด) 19 บ้านพฤกษา บางนา - ศรีวารี 20 พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - คลองหลวง 21 เดอะคอนเนค รามอินทรา กม.8 22 บ้านพฤกษา สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว 23 เดอะคอนเนค แอท รังสิต 24 เดอะคอนเนค กรุงเทพ-ปทุมธานี 25 เดอะคอนเนค วงแหวน พระราม 9 26 เดอะคอนเนค @กรุงเทพ-ปทุมธานี (2) 27 เดอะคอนเนค บางนา-วงแหวน 28 เดอะคอนเนค @ดอนเมือง สเตชั่น 29 เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (1) 30 เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (2) 31 เดอะคอนเนค @ทิพวัล สเตชั่น 32 พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน รามอินทรา 2 33 พาทิโอ รามอินทรา โครงการ 1/1 34 พาทิโอ พหลโยธิน 35 พฤกษาวิลล์ 109 (รามคำแหง วงแหวน) 36 พฤกษาวิลล์ ลาดกระบัง 37 พาทิโอ รัชโยธิน 38 พาทิโอ บางนา วงแหวน 39 พฤกษาวิลล์ 112 กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ 40 พาทิโอ ลาดกระบัง อ่อนนุช /1 41 พฤกษาวิลล์ 107/5 [ประชาอุทิศ] 42 พาทิโอ กัลปพฤกษ์-สาทร 43 พาทิโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น 44 พฤกษาวิลล์ 123 บางนา-อ่อนนุช 45 พาทิโอ ศรีนครินทร์ - พระราม 9 46 พฤกษาวิลล์ รังสิต คลองสอง 47 พฤกษาวิลล์ รังสิต เวิร์คพอยท์ 48 พฤกษาวิลล์ ดอนเมือง สรงรประภา 49 วิลเลตไลท์ รัตนาธิเบศร์ 50 พฤกษาวิลล์ พุทธสาคร 51 บ้านพฤกษา มหิดล ศาลายา 52 พฤกษาวิลล์ บางนา วงแหวน 53 พฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ ศรีนครินทร์ 54 พฤกษาวิลล์ เทพารักษ์ บางนา 55 พฤกษาวิลล์ ศรีนครินทร์ บางนา 56 THE PALM บางนา วงแหวน 57 THE PALM แจ้งวัฒนะ ชัยพฤกษ์ 58 THE PALM กรุงเทพกรีฑา วงแหวน 59 PASSORN บางนา วงแหวน 60 PASSORN บางนา สุวรรณภูมิ 61 PASSORN พุทธมณฑลสาย2 บางแวก 62 PASSORN วงแหวน รามอินทรา 63 THE PLANT รังสิต คลอง4 วงแหวน 64 THE PLANT สิริโสธร 65 PATIO พระราม 2 (ภัสสร 43) 66 เดอะ แพลนท์ อยุธยา 67 เดอะแพลนท์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 68 ภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ 69 เนเชอร่า&เดอะแกลเลอรรี่ พระราม2-วงแหวนประชาอุทิศ 70 เดอะแพลนท์ ถ.เศรษฐกิจ (พระราม2 -เพชรเกษม) 71 The Plant บางนา-วงแหวน 72 เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง2 73 เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง 3 74 เดอะแพลนท์ รังสิต - คลองหลวง 75 เดอะ แพลนท์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน 76 เดอะ แพลนท์ รังสิต อเวนิว 77 ภัสสร รามคำแหง ราษฎร์พัฒนา 78 เดอะแพลนท์ รังสิต - คลอง 5 79 เดอะแพลนท์ วงแหวนฯ-รังสิต 80 เดอะแพลนท์ รามคำแหง-วงแหวน 81 ภัสสร ปิ่นเกล้า-วงแหวน 82 ภัสสร เทพารักษ์-บางนา 83 The Plant ปิ่นเกล้า - กาญจนาภิเษก 84 The Plant กาญจนาภิเษก - บางใหญ่ 85 The Plant ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 86 ภัสสร ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม 87 ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง 88 ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา 89 Natura Trend ประชาอุทิศ 90 90 The Plant & Natura Trend ปิ่นเกล้า-สาย 5 91 The Plant Citi วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5 92 The Plant สุขุมวิท-บางปู 3 93 The Plant เทพกระษัตรี-ถลาง (Phuket) 94 The Tree พัฒนาการ-เอกมัย 95 Chapter ทองหล่อ 25 96 The Privacy S101 97 The Privacy Jatujak 98 The Privacy เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 99 The Tree หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์ 100 Plum Condo พระราม 2 101 Plum Condo สุขุมวิท 97.1 102 Plum Condo สุขุมวิท 62
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2023. All Rights Reserved.