อั่งเปาหนักๆ จัดดอกเบาๆ

1890000 ลบ.
29 ม.ค. 2567
รายละเอียดโปรโมชั่น

🎉 “อั่งเปาหนักๆ จัดดอกเบาๆ” เสริมความเฮง รับความปัง เฮงกันถ้วนหน้า

รวมโปรบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดจากพฤกษากว่า 119 โครงการ
แจกโปรฉ่ำ อั่งเปาทองคำ พร้อมผ่อนชิลๆ

💥เฮงแรก!  โปรดอกเบี้ยต่ำ เพียง 1.99%คงที่ นาน 3 ปี*
               โปรผ่อนชิล ล้านละ 2,500 บาท / เดือน*
               กับธนาคารชั้นนำทั้ง SCB และ BBL
               เฉพาะลูกค้าพฤกษาเท่านั้น ถ้ากู้ไม่ผ่าน ยินดีคืนเงินทุกกรณี*

💥เฮงที่สอง!  ฟรี! ทองมูลค่าสูงสุด 2,000,000 บาท*
💥เฮงที่สาม!   ดีลดีปีมังกรทอง รับฟรีทุกค่าใช้จ่าย* 
             ✨ฟรี! ค่าจดจำนอง
             ✨ฟรี! ค่าส่วนกลางสูงสุด 3 ปี
            ✨ฟรี! ค่าโอนกรรมสิทธิ์

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 67 - 31 มี.ค. 67 นี้
ใครที่กำลังมองหาบ้าน เตรียมรับอั่งเปาได้เลย
พฤกษาขอส่งมอบความสุข เพื่อให้ลูกค้ามีบ้านที่ อยู่ดี มีสุข

Corporate Promotion Q1 (1 Feb 2024 – 31 Mar 2024) : “อั่งเปาหนัก ๆ จัดดอกเบาๆ” เงื่อนไขโปรโมชั่น อั่งเปาหนักๆ จัดดอกเบาๆ* เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ นายปิยะ ประยงค์ และนายธีระ ทองวิไล ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์ 1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญาจะซื้อจะขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 มีนาคม 2567 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* 2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 31 มีนาคม 2567 3. รายละเอียดโปรโมชั่น ดังนี้ 3.1 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 1.99 % นาน 3 ปี* โครงการที่เข้าร่วมโปรโมชั่นอัตราดอกเบี้ยนี้ ลูกค้าสามารถเลือกอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ 1.99 % ระยะเวลา 3 ปี โดยจะได้สิทธินี้แตกต่างตามแบบดอกเบี้ย วงเงินสินเชื่อเคหะที่อนุมัติ จำนวนปีที่ลูกค้าขอกู้ และเงื่อนไขที่กำหนดของธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงเทพ หรือธนาคารทหารไทยธนชาตเท่านั้น ซึ่งเป็นดอกเบี้ยพิเศษที่ธนาคารตกลงร่วมมือกับพฤกษา โดยลูกค้าสามารถเลือกผ่อนล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน นาน 3 ปีกับธนาคารไทยพาณิชย์ หรือธนาคารกรุงเทพ และเลือกผ่อนล้านละ 3,000 บาทต่อเดือน นาน 2 ปีกับธนาคารทหารไทยธนชาต ค่าดอกเบี้ย และค่าผ่อนต่อเดือน คิดจากวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตามสัญญาซื้อขายหลักประกันที่ธนาคารอนุมัติเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA) และลูกค้ายังต้องรับผิดชอบในการผ่อนชำระค่างวดกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ ปีที่ 1 – ปีที่ 3 อัตรา 1.99 % นี้ เฉพาะลูกค้าที่ทำประกันชีวิต Credit Life (MRTA) และมีเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าไม่ทำประกันชีวิต Credit Life (MRTA) และไม่เข้าเงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนด จะได้รับอัตราดอกเบี้ย แบบคงที่ ปีที่ 1 - ปีที่ 3 อัตรา 2.24-2.99 % ผ่อนล้านละ 2,700-3,500 บาท / เดือน (ใน 2-3 ปีแรก) ขึ้นกับเงื่อนไขของธนาคารที่เลือก ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยและการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของแต่ละธนาคาร 3.2 ฟรีทองคำ มูลค่าสูงสุด 2,000,000 บาท* ฟรีทองมูลค่าเริ่มต้นตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึงสูงสุด 2,000,000 บาท* เป็น gift voucher สำหรับแลกซื้อทองคำ โดยรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม โครงการ The palm แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ แปลง114 ได้รับ ฟรีทองมูลค่า 2,000,000 บาท กรณีแลกทอง/เงินสด มูลค่าอาจผันผวนแตกต่างตามราคาตลาด บริษัทฯขอสงวนสิทธิปฎิเสธรับผิดชอบในราคาที่แลกเปลี่ยนผันผวนตามราคาตลาด 3.3 ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และค่าจดจำนอง* ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอนและค่าธรรมเนียมจำนอง(ถ้ามี) ออกให้ตามอัตราที่ประกาศกรมที่ดินกำหนด ณ ขณะนั้น โดยรายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม 3.4 สิทธิส่วนกลางฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี)* ฟรีส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน โดยหลักเกณฑ์การให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับเงินเป็นส่วนลดเงินสด ตามอัตราราคาค่าส่วนกลาง ของโครงการที่เข้าร่วม ซึ่งมูลค่าลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลง และจะได้รับภายใน 90 วัน หลังจากที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และลูกค้าต้องนำเงินที่ได้รับไปชำระค่าส่วนกลางด้วยตนเอง 3.5 กรณีขอสินเชื่อไม่ผ่าน คืนเงินทั้งหมด การขอคืนเงิน รายละเอียดแตกต่างกันไปตามแต่ล่ะโครงการ และสำหรับโครงการที่เข้าร่วม สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการ 4. ลูกค้าที่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้จะต้องได้รับอนุมัติและทําสัญญากู้กับ ธนาคารที่แต่ละโครงการกําหนดเท่านั้นและในอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดเท่านั้น กรณีลูกค้าเลือกธนาคารหรืออัตราดอกเบี้ยแบบอื่น จะไม่ได้สิทธิเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายดังกล่าว โปรดตรวจสอบเงื่อนไขที่สํานักงานขายรายโครงการที่ท่านสนใจ 5. โปรโมชั่นนี้เข้าร่วมเฉพาะบางโครงการ/แปลง/ยูนิตที่เข้าร่วมรายการ จํานวนสิทธิประโยชน์ที่ได้รับจะแตกต่างกันในแต่ละโครงการ 6. ส่วนลดและโปรโมชั่น มีจํานวนจํากัด และแตกต่างกันในแต่ละโครงการ สอบถามรายละเอียดโครงการที่เข้าร่วมได้ที่ 1739หรือสำนักงานขายของโครงการที่ท่านสนใจ 7.ในกรณีสื่อโฆษณาขัดหรือแย้งกับสัญญาจะซื้อจะขาย ให้ถือเอาข้อความที่ได้ตกลงกันในสัญญาฯบังคับใช้เป็นสำคัญ บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้ เฉพาะแปลง/ยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตและโครงการที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายโครงการนั้นๆ สามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการที่ลูกค้าเลือกทำสัญญา และจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับเโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมรชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่น สำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯที่เข้าร่วมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1739 โครงการที่เข้าร่วม(ยูนิต/แปลงที่เข้าร่วม สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการ) 1. บ้านพฤกษา 135/2 พระราม 2 (2) 2. บ้านพฤกษา 145 พระราม 2 (3) 3. บ้านพฤกษา 149/1 ราชพฤกษ์-345 4. บ้านพฤกษา 150 ประชาอุทิศ (2) 5. บ้านพฤกษา 167 สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ(2) 6. เดอะ คอนเนค 62 เพชรเกษม 69 7. บ้านพฤกษา 133/2 พระราม2-เอกชัย 8. บ้านพฤกษา 122 อมตะ-บายพาส 9. บ้านพฤกษา 129 อีสเทิร์น-ปลวกแดง 10. บ้านพฤกษา 139 หนองมน-ชลบุรี (3) 11. บ้านพฤกษา 153 (ถ.มะลิวัลย์-สนามบินขอนแก่น) 12. พฤกษาวิลล์ 71/2 (แหลมฉบัง) 13. บ้านพฤกษา 140 The Plant หนองมน ชลบุรี 14. PK140B หนองมน-ชลบุรี (ทาวน์โฮม) 15. พฤกษาวิลล์ 76 16. บ้านพฤกษา รังสิต – อเวนิว (PK147) 17. บ้านพฤกษา รังสิต - อเวนิว (PK148) 18. พฤกษาวิลล์ รังสิต - เวริ์คพอยท์ (PKV111) 19. บ้านพฤกษา พหลโยธิน - นวนคร (PK163) 20. บ้านพฤกษา ติวานนท์ – รังสิต (PK168) 21. พฤกษาวิลล์ ติวานนท์ - รังสิต (PKV113) 22. พฤกษาวิลล์ พหลโยธิน - คลองหลวง (PKV118) 23. บ้านพฤกษา รังสิต – วงแหวน (PK131) 24. บ้านพฤกษา รังสิต – คลอง7 (PK134) 25. บ้านพฤกษา รังสิต – คลอง5 (PK154) 26. บ้านพฤกษา รังสิต – ธัญบุรี (PK155) 27. บ้านพฤกษา ลำลูกกา – วงแหวน (PK132) 28. บ้านพฤกษา เทพารักษ์ – เมืองใหม่ (PK114/4) 29. บ้านพฤกษา ฉลองกรุง – ลาดกระบัง (PK161) 30. บ้านพฤกษา บางนา - ศรีวารี (PK162) 31. บ้านพฤกษา สุขุมวิท – บางปู (PK165) 32. บ้านพฤกษา บางนา - ศรีนครินทร์ (PK169) 33. บ้านพฤกษา หินกอง – สระบุรี (PK152) 34. เดอะคอนเนค รามอินทรา กม.8 35. เดอะคอนเนค สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว 36. เดอะคอนเนค กรุงเทพ-ปทุมธานี 37. เดอะคอนเนค @กรุงเทพ-ปทุมธานี2 38. เดอะคอนเนค Biztown @กรุงเทพ-ปทุมธานี 39. เดอะคอนเนค บางนา-วงแหวน 40. เดอะคอนเนค @ดอนเมือง สเตชั่น 41. เดอะคอนเนค Biztown @อเวนิว รังสิต 42. เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (1) 43. เดอะคอนเนค บางนา-ศรีวารี (2) 44. เดอะคอนเนค @ทิพวัล สเตชั่น 45. พฤกษาวิลล์ เจ้าฟ้า-เทพอนุสรณ์ 46. พฤกษาวิลล์ 107/5 [ประชาอุทิศ] 47. พฤกษาวิลล์ 110 ลาดกระบัง 48. พฤกษาวิลล์ 123 บางนา-วงแหวน 49. พฤกษาวิลล์ 120 [เชียงใหม่-สนามบินฯ] 50. พฤกษาวิลล์ 112 กรุงเทพกรีฑา-วงแหวนฯ 51. พาทิโอ บางนา วงแหวน 52. พาทิโอ ศรีนครินทร์ - พระราม 9 53. พาทิโอ พหลโยธิน 54. พาทิโอ เรสซิเดนซ์ รัชโยธิน 55. พาทิโอ งามวงศ์วาน-ประชาชื่น 56. พาทิโอ กัลปพฤกษ์ 57. พฤกษาวิลล์ 8/1 ดอนเมือง สรงประภา 58. พฤกษาวิลล์ 106 รังสิตคลอง 2 59. วิลเลต ไลท์ รัตนาธิเบศร์ 60. พฤกษาวิลล์104 เพชรเกษม 81 61. พฤกษาวิลล์ ศาลายา ซอย 91/1 62. บ้านพฤษา มหิดล-ศาลายา 91/2 63. พฤกษาวิลล์117 เทพารักษ์-ศรีนครินทร์ 64. พฤกษาวิลล์103 เทพารักษ์-ซอยส.มณีรัตน์ 65. พฤกษาวิลล์ 122/1 ศรีนครินทร์-บางนา 66. The Plant บางนา กม.5-ศรีนครินทร์ 67. The plant รังสิตคลอง4-วงแหวน 68. ภัสสร บางนา-วงแหวน 69. ภัสสร พุทธมณฑลสาย2-บางแวก 70. The palm กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน 71. The palm แจ้งวัฒนะ-ชัยพฤกษ์ 72. The palm บางนา-วงแหวน 73. เดอะแพลนท์ รังสิต-คลองหลวง 74. เนเชอรร่า เทรนด์ รังสิตคลอง 2 75. เดอะแพลนท์ กรุงเทพฯ-ปทุมธานี 76. เนเชอร่า&เดอะแกลเลอรรี่ พระราม2-วงแหวนประชาอุทิศ 77. พาทิโอ พระราม2 78. เนเชอร่า พระราม2-เพชรเกษม 79. ภัสสร รามคำแหง ราษฎร์พัฒนา 80. เดอะแพลนท์ อยุธยา 81. เดอะแพลนท์ บางนา-วงแหวน 82. เดอะแพลนท์ รังสิต-คลอง 5 83. เดอะแพลนท์ รามคำแหง-วงแหวน 84. ภัสสร รังสิต อเวนิว 85. เดอะแพลนท์ รังสิต อเวนิว 86. เดอะแพลนท์ ชัยพฤกษ์-วงแหวน 87. ภัสสร ดอนเมือง-ธูปะเตมีย์ 88. เดอะแพลนท์ ฉลองกรุง2 89. เดอะแพลนท์ ปิ่นเกล้า-ศาลายา 90. เดอะแพลนท์ วงแหวน-รังสิต 91. ภัสสร ปิ่นเกล้า-วงแหวน 92. ภัสสร ปิ่นเกล้า-เพชรเกษม 93. ภัสสร เทพารักษ์-บางนา 94. ภัสสร ร่มเกล้า-รามคำแหง 95. The Plant ปิ่นเกล้า - กาญจนาภิเษก 96. The Plant กาญจนาภิเษก - บางใหญ่ 97. The Plant สุขุมวิท-บางปู 98. The Plant ศรีนครินทร์-เทพารักษ์ 99. ภัสสร จตุโชติ-ทางด่วนรามอินทรา 100. เนเชอร่า เทรนด์ ประชาอุทิศ 90 101. The Plant & Natura Trend ปิ่นเกล้า-สาย5 102. The Plant citi วงแหวน-ลำลูกกาคลอง 5 103. The Palm กะทู้-ป่าตอง (ภูเก็ต) 104. The plant เทพกระษัตรี-ถลาง 105. The Tree Pattanakarn-Ekkamai 106. Chapter Thonglor 25 107. Chapter Chula 108. The Tree หัวหมาก อินเตอร์เชนจ์ 109. The Privacy เตาปูน อินเตอร์เชนจ์ 110. Plum Condo สุขุมวิท 62 111. Plum Condo แจ้งวัฒนะ ดอนเมือง 112. Plum Condo พระราม 2 เฟส 2.1 113. Plum Condo พระราม 2 เฟส 2.2 114. The Privacy พาร์ค เตาปูน
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
โครงการที่เลือก*
ทั้งหมด 109 รายการ
The Connect
ดอนเมือง สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.59 ลบ.
The Connect
เพชรเกษม 69
ราคาเริ่มต้น 2.92 ลบ.
The Connect
รามอินทรา กม.8
ราคาเริ่มต้น 2.79 ลบ.
The Connect
บางนา-ศรีวารี(1)
ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ.
The Connect
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ.
The Connect
@ทิพวัล สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.99 ลบ.
The Connect
@กรุงเทพ-ปทุมธานี (2)
ราคาเริ่มต้น 1.89 ลบ.
The Connect
สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
ราคาเริ่มต้น 2.05 ลบ.
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.