The Connect City Townhome

เชื่อมติดชีวิตเมือง
18 เม.ย. 2566
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ

เชื่อมติดชีวิตเมือง

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ภาพและบรรยากาศจำลอง เพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้นและบรรดาการก่อสร้างสาธารณูปโภค พื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
โครงการที่เลือก*
ทั้งหมด 10 รายการ
The Connect
ดอนเมือง สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.59 ลบ.
The Connect
เพชรเกษม 69
ราคาเริ่มต้น 2.86 ลบ.
The Connect
รามอินทรา กม.8
ราคาเริ่มต้น 2.79 ลบ.
The Connect
บางนา-ศรีวารี(1)
ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ.
The Connect
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ราคาเริ่มต้น 1.75 ลบ.
The Connect
@ทิพวัล สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.99 ลบ.
The Connect
@กรุงเทพ-ปทุมธานี (2)
ราคาเริ่มต้น 2.35 ลบ.
The Connect
สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
ราคาเริ่มต้น 2.05 ลบ.
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.