The Connect City Townhome

เชื่อมติดชีวิตเมือง
18 เม.ย. 2566
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ

เชื่อมติดชีวิตเมือง

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ภาพและบรรยากาศจำลอง เพื่อใช้ในการโฆษณาเท่านั้นและบรรดาการก่อสร้างสาธารณูปโภค พื้นที่ส่วนกลางของโครงการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการ
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
ทั้งหมด 10 รายการ
The Connect
ดอนเมือง สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.59 ลบ.
The Connect
เพชรเกษม 69
ราคาเริ่มต้น 2.79 ลบ.
The Connect
รามอินทรา กม.8
ราคาเริ่มต้น 2.79 ลบ.
The Connect
บางนา-ศรีวารี(1)
ราคาเริ่มต้น 1.99 ลบ.
The Connect
กรุงเทพฯ-ปทุมธานี
ราคาเริ่มต้น 1.75 ลบ.
The Connect
@ทิพวัล สเตชั่น
ราคาเริ่มต้น 2.99 ลบ.
The Connect
@กรุงเทพ-ปทุมธานี (2)
ราคาเริ่มต้น 2.35 ลบ.
The Connect
สุวรรณภูมิ-กิ่งแก้ว
ราคาเริ่มต้น 2.05 ลบ.
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.