พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

ติดต่อเรา

ร้องเรียนขอความเป็นธรรมถึงประธานกรรมการบริษัทฯ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)

*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้งนี้บริษัทจะปกปิดสถานะของผู้แจ้งเบาะแสเป็นความลับ และมีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัย

+ เพิ่มไฟล์

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB และ ไม่อนุญาตให้ upload ไฟล์ EXE

หมายเหตุ :
1. หากท่านไม่ประสงค์จะให้ข้อมูลครบถ้วนตามแบบฟอร์ม ท่านสามารถเลือกกรอกข้อมูลได้เฉพาะที่มี *
2. หากท่านประสงค์จะได้รับรางวัลในการแจ้งเบาะแสตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกหัวข้อ
3. สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรางวัลในการแจ้งเบาะแสได้ที่ หน่วยงานธรรมาภิบาลและกำกับดูแลกิจการ 0 2080 1739 ต่อ 48611 และ 08 4555 2364
4. ข้อร้องเรียนของท่านจะถูกส่งให้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับทราบ โดยทางบริษัทฯ จะปกปิดข้อมูลของท่านเป็นความลับ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use