ค้นหาโครงการที่เหมาะกับคุณ
Pruksa Recommended
พรุ่งนี้อาจเกิดสิ่งที่คาดไม่ถึง บ้านจึงมีความหมายที่มากกว่าการใช้ชีวิตวันนี้ พฤกษา ใส่ใจ คิดค้น นวัตกรรมการใช้ชีวิตตลอดเวลา เพื่อการเปลี่ยนแปลงในวันนี้และพรุ่งนี้ ให้ที่นี่เป็นที่ข...
“พฤกษา ใส่ใจ เพื่อทั้งชีวิต” เพราะเราเชื่อว่าคุณภาพที่เกิดจากความใส่ใจรายละเอียด ความคิดสร้างสรรค์ สร้างความหมายของการอยู่อาศัย การใช้ชีวิต และเป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ให้กับชีวิ...
Pruksa Recommended Projects
Your Pruksa Life Feature
อยากรู้ไหม ว่าตัวคุณ เหมาะกับบ้านสไตล์ไหน ให้เราเลือกให้
Pruksa Inspiring Stories