ทาวน์โฮม บ้านแฝด บ้านเดี่ยว

บ้านพฤกษา ทำเลคุณภาพ ไทรน้อย| บางใหญ่ | ปทุมธานี |เพชรเกษม | พระราม2 | ประชาอุทิศ | ขอนแก่น
19 ก.ค. 2564
รายละเอียดโปรโมชั่น
ราคาพิเศษ
ราคาพิเศษ
ฟรีค่าใช้จ่าย
ฟรีค่าใช้จ่าย
มาตัวเปล่า ก็จองบ้านได้ กับบ้านพฤกษา พร้อมอยู่ บนทำเลคุณภาพ ราคาสุดคุ้ม

จองวันนี้ ฟรี! ค่าใช้จ่ายวันโอน ฟรีโอนกรรมสิทธิ์ ฟรีค่าจดจำนอง ฟรีมิเตอร์น้ำ ฟรีมิเตอร์ไฟ ฟรีค่าส่วนกลาง

สคบ. (1) เงื่อนไขโปรโมชั่น บ้านพร้อมอยู่มาตัวเปล่า* เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู้ดำเนินการโดย บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ทะเบียนเลขที่ 0107548000307 ที่ตั้ง 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 กรรมการผู้จัดการ นายปิยะ ประยงค์ และนายธีระ ทองวิไล ทุนจดทะเบียน 2,232,682,000 บาท ชำระแล้ว 2,232,682,000 บาท รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับโครงการและยูนิตที่เข้าร่วมและรายละเอียดเพิ่มเติมตามกฏกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2538) สามารถสอบถามได้ที่ 1739 หรือสำนักงานขายประจำโครงการที่เข้าร่วมโครงการนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้สิทธิประโยชน์ 1.ลูกค้าจะต้องจองและทำสัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2564 และจะต้องรับโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 31 ตุลาคม 2564 หรือรับโอนกรรมสิทธิ์ภายในกำหนดในสัญญาจะซื้อจะขายเท่านั้น* 2.โปรโมชั่นนี้เริ่มต้นวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564 3.อยู่ฟรี สูงสุด 36 เดือน* , ส่วนกลางฟรี สูงสุด 36 เดือน* , ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน และแพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ตามมูลค่าสูงสุด ของส่วนลด , อยู่ฟรี ,ส่วนกลางฟรี และฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของธนาคารที่เข้าร่วมและโครงการ ที่เข้าร่วม ซึ่งมูลค่าสูงสุดอาจแตกต่างกัน* ลูกค้าจะได้รับสิทธิในวันที่รับโอนกรรมสิทธิ์หรือในวันที่ตกลงกันในสัญญา 3.1 อยู่ฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี) (มีบางยูนิต) ลูกค้าจะได้รับสิทธิผ่อนตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ ผ่อนให้สูงสุด 36 เดือน ตามจำนวนเดือนแตกต่างกันในแต่ละโครงการ โดยอ้างอิงจากการขอสินเชื่อและอัตราการผ่อนชำระจากการใช้ดอกเบี้ย Dream Home ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่คำนวณจากระยะเวลาการกู้ 40 ปีเท่านั้น โดยลูกค้าต้องยื่นกู้และอนุมัติภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2564 กรณีลูกค้าเลือกอัตราดอกเบี้ยอื่นหรือสินเชื่อจากธนาคารอื่น พฤกษาจะช่วยผ่อนในวงเงินที่เทียบเท่ากับเงินผ่อนของธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบดอกเบี้ย Dream Home เท่านั้น โดยค่างวดผ่อนที่พฤกษาผ่อนให้คิดจากวงเงินกู้ตามสัญญาซื้อหลักประกันเท่านั้น ไม่รวมสัญญาสินเชื่อตกแต่ง หรือ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และสินเชื่อเพื่อซื้อประกันชีวิต (MRTA) และระยะเวลาการกู้ไม่น้อยกว่า 40 ปี กรณีที่ระยะเวลาน้อยกว่า 40 ปี ให้ใช้ 40 ปีในการคำนวณ การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร สคบ.(2) 3.2 สิทธิส่วนกลางฟรี สูงสุดนาน 36 เดือน (3ปี) ฟรีส่วนกลางสูงสุด 36 เดือน โดยหลักเกณฑ์การให้ฟรี ลูกค้าจะได้รับเงินเป็นส่วนลดเงินสด เทียบเท่ากับราคาส่วนกลาง ซึ่งมูลค่าลูกค้าจะแตกต่างกันไปในแต่ละโครงการ / แต่ละแปลง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้นและจะได้รับภายใน 60 วัน หลังจากที่รับโอนกรรมสิทธิ์แล้ว เมื่อลูกค้าได้รับเงินค่าส่วนกลางที่บริษัทออกให้แล้ว ลูกค้าจะต้องนำเงินดังกล่าวไปชำระค่าส่วนกลางกับทางโครงการเองให้เรียบร้อย 3.3 ฟรีทุกค่าใช้จ่ายวันโอน ได้แก่ ค่าธรรมเนียมโอน0.01%ของราคาประเมิน/ ค่าธรรมเนียมการโอน 2%ของราคาประเมิน(วงเงินเกิน 3 ล้านบาท), ค่าจดจำนอง0.01%ของทุนจดทะเบียนจำนอง(วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)/ค่าจดจำนอง1%ของทุนจดทะเบียนจำนอง(วงเงินเกิน 3 ล้านบาท) (ถ้ามี), ค่าส่วนกลางล่วงหน้า 3 ปี และ ค่ามิเตอร์ประปา ไฟฟ้า มูลค่าขึ้นอยู่กับแปลง / ยูนิตและการตกลง 3.4 แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน (มีบางยูนิต) ลูกค้าจะได้รับสิทธิ์ แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน มูลค่าสูงสุด 699 บาท ต่อเดือน และฟรีค่าใช้จ่ายแรกเข้า สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า 1 หลัง ต่อ 1 สิทธิ์ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ตามวงเงินที่กำหนดไว้นี้เท่านั้น ตามเงื่อนไข ดังนี้ - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน ประกอบด้วย 2 แพ็คเกจ ดังนี้ - ความเร็วที่ 500/200 ฟรี Router 1 ชุด และ Offering ค่าแรกเข้า 800 บาท สำหรับโครงการที่มีสาย Fiber - ความเร็วที่ 50/20 ฟรี Router 1 ชุด และ Offering ค่าแรกเข้า 800 บาท สำหรับโครงการที่เป็นสายทองแดงประกอบด้วยโครงการ The Privacy Tha Phra Interchange , The Tree Charan 30 , The Tree Rio และUrbano Rajvithi - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox นาน 12 เดือน จดทะเบียนในนามลูกค้า โดยลูกค้าต้องใช้บัตรประชาชนควบคู่กับการยืนยันการได้สิทธิจากบริษัท พฤกษา - ลูกค้าต้องทำการติดตั้งและเริ่มต้นใช้งาน แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Playbox ภายใน 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น - แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Play box สามารถใช้สิทธิได้ 12 รอบบิล รอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย แพ็คเกจอินเตอร์เน็ตจาก AIS Fibre พร้อมกล่อง AIS Play box ต่อแบบรายเดือนด้วยตนเอง - ลูกค้าไม่สามารถปรับเปลี่ยนโปรโมชั่น ความเร็วอินเตอร์เน็ตตลอด 12 รอบบิล รอบบิลที่ 13 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถเลือกโปรโมชั่นการใช้งานได้ตามต้องการผ่าน AIS Call Center 1175 หรือ AIS Shop
ลงทะเบียนรับโปรโมชั่น
ข้อมูลส่วนตัว
เลือกโครงการที่สนใจ
ประเภทโครงการ
แบรนด์
ทำเลที่ตั้ง
ทั้งหมด 7 รายการ
บ้านพฤกษา
ประชาอุทิศ(2)
ราคาเริ่มต้น 1.89 ลบ.
บ้านพฤกษา
ราชพฤกษ์-345
ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ.
บ้านพฤกษา
พระราม2-โครงการ-2
ราคาเริ่มต้น 2.59 ลบ.
บ้านพฤกษา
พระราม2 โครงการ 3
ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ.
บ้านพฤกษา
แอร์พอร์ต มะลิวัลย์
ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ.*
บ้านพฤกษา
สุขสวัสดิ์-ประชาอุทิศ (2)
ราคาเริ่มต้น 1.64 ลบ.
บ้านพฤกษา
พระราม2 - เอกชัย2
ราคาเริ่มต้น 1.79 ลบ.*
การลงทะเบียนนี้ ถือว่าท่านได้อ่านและยอมรับ ข้อกำหนด เงื่อนไข และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
© Copyright Pruksa 2024. All Rights Reserved.