พฤกษา ขายบ้าน คอนโด บ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้าส์ บ้านใหม่ Pruksa

รายละเอียดตำแหน่งงาน

รายละเอียดตำแหน่งงาน

Marketing Specialist
วันที่เปิดรับสมัคร
11 ธันวาคม 2562
วัตถุประสงค์งาน

ร่วมในการวางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งดำเนินการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของสื่อโฆษณา หาช่องทางโฆษณา เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าใหม่และจัดกิจกรรมทางการตลาด ส่งเสริมการขาย สำรวจตลาดเพื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่

หน้าที่ความรับผิดชอบ
 • ร่วมวางแผนและดำเนินการด้านการตลาดวิเคราะห์ข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของโครงการจากแหล่งต่างๆ
 • ร่วมกำหนดช่องทางการโฆษณาที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ตัวบ้าน สภาพแวดล้อมของโครงการเทียบกับคู่แข่งในพื้นที่
 • แจ้งผลการสำรวจตลาดให้ฝ่ายขายทราบ เพื่อนำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการขายและวางแผนการตลาด

 

คุณสมบัติ
 • การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด หรือที่เกี่ยวข้องกับการตลาดไม่น้อยกว่า 7 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน
สำนักงานใหญ่ ( ตึกเพิร์ล แบงก์ค็อก)
ติดต่อ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
065-5173289 (เฉพาะสมัครงานเท่านั้น)
Recruit@pruksa.com
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
 • โบนัสปีละ 2 ครั้ง
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่มสำหรับพนักงาน
 • ลาหยุดพักผ่อนประจำปี
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าประจำโครงการ
 • กองทุนฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ส่วนลดพิเศษสำหรับพนักงานเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย
 • และสวัสดิการอื่นๆ

© 2017 Pruksa Real Estate Public Company Limited. All rights reserved.
Privacy Policy | Terms of Use