ร่วมงานกับเรา

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กำลังเปิดรับสมัครงาน หลายตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งตามสายงาน
หรือสนใจสมัครงานในตำแหน่งอื่นๆ สามารถส่งเอกสารสมัครงานมาที่ recruit@pruksa.com
วัฒนธรรมพฤกษาเเละเส้นทางความก้าวหน้า
Benefits and welfare
Development and learning